Regler for vandscooter

18. Januar 2012

Naturstyrelsen har netop udsendt en pressemeddelse for at gøre opmærksom på de nye regler for vandscootere og jetski.

Vandscooter reglerne samt høringen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2012/jan/vandscootersejlads/

Naturstyrelsen har altså i 2012 i samme omfang givet tilladelse til at jetski må sejle på samme vilkår som vandscootere, hvilket er uforståeligt når jetski ikke opfylder miljøkravene.Hvor må jeg sejle vandscooter?
Kort over Natura 2000 områder. Har du brug for et mere detaljeret kort kan du klikke på nedenstående link (det kræver programmet silverlight, brug internet explorer som browser) :

http://kort.arealinfo.dk/
afmærk herefter
- fredning 
- Natura 2000 
- jagt og vildtforvaltning
Herefter kan du zoome ind på dit sejlområde:

Læs også de lokale vedtægter på www.politi.dk.
Vælg din politikreds, derefter menuen "love og rettigheder" "lokale vedtægter" og "sejlads".


Giver den nye lovgivning anledning til problemer for din sejlads hører vi gerne fra dig. Jet-Trade har indgivet en klage til EU-kommissionen, vi kan ikke forstå hvorfor det KUN er vandscootere der skal forbydes i disse Natura 2000 områder, imens alle andre motorbåde frit kan sejle der.

Man skal have speedbådskort for at sejle vandscooter. Husk også redningsveste. Der kræves ikke ansvarsforsikring, men vi råder til det!

 

 

 

Find vandscooterbekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139358